Merete Røstad

Merete Røstad arbeider innen kunst og offentlige rom og deltar i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid med prosjektet 3 Exercises in Consciousness re | staging commemorative Art practice in Public space.

 

07/02/2015
Skrevet av M R