seminar

Program for seminaret FRAMTIDSMONUMENT 


Onsdag 11. februar 2015

09.30–10.15: Registering, kaffe

10.15–10.30: Velkommen til seminar ved daglig leder av Akershus Kunstsenter, Rikke Komissar

10.30–10.45: Introduksjon av kunstprosjektet ved kunstner Merete Røstad

10.45–11.15: Arkiv som bevaring av kollektiv minne ved daglig leder Frank Meyer, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

11.15–11.45: Folkets hus historie sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv ved historiker, Harald Berntsen

12.00–13.00: Lunsj

13.00–13.30: Fremtidens monument i et kunsthistorisk perspektiv, ved kunsthistoriker Olga Schmedling

13.30–14.30: Diskusjon

14.30–15.00: Avslutning

Med forbehold om endringer.

Om foredragsholderne:

Frank Meyer er en tysk-norsk historiker. Han var førstearkivar og deretter avdelingsarkivar i Riksarkivet 2001-2003, og fra 2003-2012 professor ved Høgskolen i Oslo. Fra 2011 har han ledet Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Harald Berntsen er historiker og har skrevet flere sentrale biografier, blant annet 100 år med Folkets hus (1987). Han er spesielt opptatt av norsk arbeiderbevegelses historie.

Olga Schmedling er kunsthistoriker med doktorgrad fra Universitet i Oslo og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun skrev doktor avhandlingen «Monument og modernitet. Endring av kunst og arkitektur i sosialhistorisk perspektiv i de siste to hundre år» ved Universitetet i Oslo.

Merete Røstad er billedkunstner og kurator. Røstad er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk med prosjektet 3 exercises in conciseness – re/staging commemorative Art practice in Public Space.

folkets hus seminar

folkets hus seminar 2

IMG_0038

27/01/2015
Skrevet av M R